ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, duyuruyla Kamudaki Tüm Ödemelerin ve Diğer Mali İşlemlerin Elektronik Ortama Taşınması çalışmalarının devam ettiğini ve uygulama ile 50 milyon kağıttan tasarruf edileceğini açıkladı.

Kamuda kağıt belge dolaşımının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma ile yıllık yaklaşık 56 milyon kağıttan tasarruf edileceğini belirten Bakanlık, kamudaki tüm ödemeler ve diğer mali işlemlerin elektronik ortama taşınması çalışmalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"2017 yılından itibaren geliştirmeye başlanan 'Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilişim Sistemi' kapsamında, elektronik harcama talimatı onay belgesi, elektronik ödeme emri belgesi, elektronik fatura, elektronik teminat mektubu, elektronik personel bildirim belgesi gibi e-belgeler ile uluslararası standartlarda e-belge oluşturulmuş olup, diğer tüm belgelerin e-belgeye dönüştürülmesi çalışmalarına hızla devam edilmektedir.

Bu kapsamda, harcama yönetim sistemi, muhasebe yönetim sistemi, taşınır kayıt ve yönetim sistemi, kamu personeli harcama yönetim sistemi, elektronik tahsilat uygulaması gibi bilişim sistemlerini devreye alan Bakanlığımız, şimdi de kamuda kağıt belge dolaşımını ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede belgelerin elektronik ortama taşınması, elektronik imzalı olarak tamamen elektronik ortamda sistemler ve kurumlar arasında dolaşması ve yine tamamen elektronik ortamda Sayıştay'ın denetimine sunulması sağlanmaktadır.

Açlık sınırı 7 bin 552 lira! Açlık sınırı 7 bin 552 lira!

Söz konusu uyuglama ile kamu mali yönetiminde işlemlerin hızlandırılması, kağıt kullanımının tamamen kaldırılması, evrakların harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında fiziki dolaşımına son verilerek posta ve kargo masraflarında tasarrufa gidilmesi, arşivleme sorunu çözülerek dijital arşivlemeye geçilmesi ve personel istihdamında verimlilik artışı ile elektronik denetimin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir."

Bu arada söz konusu Resmi Gazete'de yayımlanan genel tebliğe ulaşmak için tıklayabilirsiniz.