Emine ERDOĞAN "Geleceğimiz emin ellerde diye düşünüyorum." Emine ERDOĞAN "Geleceğimiz emin ellerde diye düşünüyorum."

 Göç yolunda Çocukların tarifsiz hayalleri çok ilginçti. Şöyle bir düşündüm. Göç zorlukları bitmediği sürece bin yıla dayanan göçün yol hikayeleride nesilden nesile bitmeyecek. Gibi görünüyor…

Türkiye’nin son göçebeleri Topraklar onların yurdu yüz yıllardır  bu göçü sürdüren  Türkiyenin son konar Göçer Sarıkeçili yörükler, Yaz aylarının Konyanın yüksek kesimlerinde  yaşamlarını kıl çadır ve orman içinde sürdüren yörük aşiretin keyfine diyecek yok. Bir taraftan keçiler otlar develeri  yayılır, Göç kervanı gelince en büyük yükü  Asırlardır  yine develer kervan başı.olarak yol alırlar. Mersin’in Aydıncık ilçesinden yollara düşen, Toroslar’ı aşıp Konya yaylalarında konaklayan Sarıkeçililer sonsuz göçlerini  nesilden nesile sürdürmeye kararlı bir şekilde devam edecekler. Toros dağlarının  etekleri yaylaları,ve toprakları  birbirine bağlayan pınar ve dere sularıyla   bağlanan ormanlar  onların yurdu ve hayatları böyledir.

Kadim Göçün Çocukları Foto Galeri: Kadim Göçün Çocukları