ANKARA (İGFA) - TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığının, nadir kitaplar koleksiyonunda mikrofilm olarak yer alan 260 ciltlik "DP Meclis Grubu Müzakere Zabıtları" dijital ortama taşındı.

Daktilo ile kaydedilen tutanakların özetleri ve ruznameleri ayrıca çalışma yapılarak kelime taraması ile araştırma yapılabilir hale getirildi.

DP'nin, iktidara geldiği 1950'den başlayarak 1960 askeri darbesine kadar yaptığı Meclis Grubu toplantılarını içeren tutanaklar, Cumhuriyet tarihi boyunca bir partinin eldeki tek Meclis Grubu toplantı tutanakları olması dolayısıyla özel önem taşıyor.

Tutanaklar, dönemin siyasi yapısını ve demokrasi süreçlerini inceleyenler için özgün arşiv belgesi niteliğinde. DP milletvekillerinin şikayet konuları, parti içi farklı tutumları ve görüş ayrılıklarının incelenebildiği tutanaklarda, çok partili demokrasi tarihi açısından muhalefet-iktidar ilişkilerinin seyri de gözlemlenebiliyor.

Tartışılan konularda daha çok siyasi ve ekonomik konular ön plana çıksa da dönemin siyasi yapısı, cumhurbaşkanı ve başbakanın parti üzerindeki etkileri ile ikili ilişkilerin nasıl olduğuna dair konular da tutanaklardan araştırılabiliyor.

AK Parti’li Yılmaz’dan Dünya Engelliler Günü mesajı AK Parti’li Yılmaz’dan Dünya Engelliler Günü mesajı

Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney Kore'yi işgal etmesi nedeniyle başlayan Kore Savaşı konusunda DP Genel Başkanı ve Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar ve DP milletvekillerinin ilk değerlendirmelerinin yer aldığı grup toplantı zabıtları da erişime açıldı.

TBMM'nin 30 Haziran 1950'de Kore'ye asker gönderilmesi kararını almasının ardından yapılan ilk grup toplantısında, dönemin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün, Kore Savaşı hakkında parti grubunu bilgilendirmesini yansıtan tutanaklar da erişime sunulan belgeler arasında.

Menderes'in, DP'nin iktidara gelmesinin ardından 28 Mayıs 1950'de gerçekleştirilen ilk TBMM grup toplantısında hükümet programını okuduğu ve 27 Mayıs 1960 darbesi öncesinde parti grubuna son kez hitap ettiği toplantının tutanakları da paylaşıldı.

Cumhuriyet döneminin en önemli süreçlerinden birine ışık tutan bu zabıtların, araştırmacıların erişimine sunulmasının, bu döneme ilişkin araştırmaların yapılmasına kaynak teşkil edeceği belirtildi