BURSA (İGFA) - Bursa’da düzenlenen 10. Yılında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu’nun açılış programına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, son 20 yılda hukuk alanında yapılan yeniliklerle ilgili bilgi verdi.

Adaletin zamanında tecelli etmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Bozdağ, yargılamalarda hedef sürelerin yakından takip edildiğini ve bakanlık olarak uzun süren davalar hususunda düzenleme yapmak için çalışma başlatıldığını kaydetti. Anayasa değişiklik teklifinin önümüzdeki hafta Meclis’e sunulabileceğini ifade eden Bakan Bozdağ, hukuk alanındaki büyük değişim ve dönüşümü hep birlikte yaşadıklarını söyledi. 

HUKUK DEVLETİNE AYKIRI PEK ÇOK KISITLAMAYI DA ORTADAN KALDIRDI

Anayasamızın içerisinde yer alan temel hak ve hürriyetlere ilişkin kısımlarda temel hak ve hürriyetleri koruyucu, kollayıcı, güvence altına alıcı, daha ileriye taşıyıcı pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Bozdağ, çocuk haklarını da Anayasa'ya taşıdıklarını ve idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri denetlemek üzere Kamu Denetçiliği'ni kurduklarını söyledi.

"Bilgi edinmeyi bir hak olarak düzenledik ve Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulunu kurduk" diyen Bakan Bozdağ, "Vatandaş denetimine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurum ve kuruluşlarıyla adeta sonuna kadar açtık. Her bir vatandaşımız kendi ve kamuyla ilgili bir konuda bilgi edinme ihtiyacı duyduğu zaman Anayasa’nın teminatı ve yasalarımızın teminatı altında bu hakkını özgürce kullanabilmekte, dilediği bilgiye ulaşma imkanını elde etmiş bulunmaktadır.  Geriye baktığımızda Türkiye son yirmi yıl içerisinde Türk Medeni Kanunu'nu yeniden yazan bir ülke. Kendi meclisinde, kendi akademisyenlerinin, kendi yargı mensuplarının, kendi hukukçularının alın teri ve tecrübesiyle Türk Medeni kanunumuzu yeniledik yani yeniden yaptık, biz yaptık, bize ait bir medeni kanun olarak yaptık. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemesi Kanunu, Borçlar Kanunu ve bugün çalıştayını yapmakta olduğumuz Türk Ticaret Kanunu gibi temel yasaların tamamı bu milletin evlatları kendi iyiliği birikimiyle, kendi tecrübesiyle, kendi kazanımlarıyla hazırladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu kazanımları değerlendirerek bu yasaları bir bir kabul ederek milletimizin hizmetine sundu. Bunlar kolay işler gibi gözükse de çok zor işlerdir" diye konuştu.

Bakan Bozdağ, Türkiye'nin takip eden ülke değil, takip edilen ülkelerden biri olması için Ticaret Hukuku alanında ve pek çok alanda öncü rol oynamaya devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

KADINLAR, KIYAFETLERİNE GÖRE AYRIMCILIĞA TABİ TUTULMASIN İSTİYORUZ

Türkiye’de artık bu ülkenin kadınları kıyafetlerine göre ayrı ayrı muameleye, ayrımcılığa tabi tutulmamasını istediklerini belirten Bakan Bozdağ, "Onun için de diyoruz ki; temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasıyla kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılmasından hiçbir kadının başı açık ve örtülü olması şartı aranmaz aramaz. Kötü bir şey mi bu? Başı örten, başı açan kadınları eşit koruma altına alan hakları ayrıca sunulan hizmetlerden yararlanmasını anayasal güvenceye kavuşturan son derece önemli, demokratik hukuk devletine ve laik devlet anlayışına uygun önemli bir değişiklik. Dini inancı sebebiyle başını örten ve kıyafet tercihinde bulunan kadınların da haklarını en üst düzeyde güvence altına alıyor" diye konuştu.

Bakan Muş dış ticaret rakamlarını açıkladı Bakan Muş dış ticaret rakamlarını açıkladı

"Ben inanıyorum ki bu teklifle ortaya çıktığında Meclis’te grubu bulunan partiler bu teklif üzerinde eğer samimiyse karşı çıkmak için bahane dahi bulamayacaklardır" diyen Bakan Bozdağ, "Bahane bulana da bu aziz milletin evlatları inanmayacaktır, böyle bahane olmaz diyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bir samimiyet testidir, bir turnusol kağıdıdır. Umarım hayal kırıklığına uğramayız" dedi.